Kiểm tra chất lượng bê tông

Bê tông- vật liệu xây dựng có ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ công trình. Trong khi các hạng mục thi công lớn nhỏ muốn sử dụng lâu thì đều cần sử dụng bê tông.
Vậy làm cách nào để kiểm tra chất lượng của chúng mà không ảnh hưởng đến kết cấu các hạng mục công trình.
Hãy cùng betongsongda đi tìm hiểu về các phương pháp mới kiểm tra chất lượng bê tông mà không phá hoại chúng.

Kiểm tra chất lượng bê tông

Kiểm tra chất lượng bê tông tươi

Kiểm tra chất lượng bê tông tươi

Kiểm tra chất lượng bê tông trong các cấu kiện bằng các phương pháp thí nghiệp thông thường không phản ánh đầy đủ chất lượng thực của bê tông. Các mẫu thí nghiệm được chế tạo không giống như điều kiện sản xuất, các kích thước hoàn toàn khác với kích thước của cấu kiện hay kết cấu. điều đó ảnh hưởng đến điều kiện tạo hình và đóng rắn của bê tông trong chúng. cho nên chúng đánh giá các tính chất của bê tông trong cấu kiện chỉ với mức độ gần đúng nhất định.
Trong thời gian hiện nay người ta sử dụng rộng rãi các phương pháp kiểm tra cường độ bê tông không phá hoại, chúng cho phép xác định sơ bộ cường độ của bê tông trong bất kỳ kết cấu nào hay trên tường đoạn riêng biệt của kết cấu hay kết cấu mà không phá hoại chúng.

Công nghệ mới để kiểm tra chất lượng bê tông tươi

Kiểm tra chất lượng bê tông mái

Kiểm tra chất lượng bê tông mai

Kiểm tra đánh giá chất lượng bê tông tươi luôn là quan tâm của nhiều người. Có rất nhiều phương pháp để kiểm tra như khoan lấy mẫu trực tiếp, ép mẫu bê tông..
Chi tiết các bạn xem thêm Tại đây:

Tuy nhiên các công nghệ này lại có nhiều hạn chế. Vì thế hiện nay đã có phương pháp kiểm tra mới mà không làm ảnh hưởng hay phá hoại bê tông

Các phương pháp kiểm tra cường độ của bê tông không phá hoại quy ước có thể chia thành hai nhóm:

  • Phương pháp cơ học bề mặt
  • Phương pháp vật lý

Phương pháp cơ học bề mặt

Trong các phương pháp cơ học bề mặt của kết cấu hay mẫu thí nghiệm chịu một dạng nhất định của tác động cơ học và cường độ của bê tông được đánh giá theo sức kháng cự mà bê tông chống lại tác động ấy.
Để tiến hành các thí nghiệm tương tự người ta thường sử dụng các dụng cụ và thiết bị tương đối đơn giản.

Kiểm tra chất lượng bê tông thương phẩm

Kiểm tra chất lượng bê tông thương phẩm

Phương pháp vật lý

Các phương pháp vật lý dựa trên sự đánh giá cường độ của bê tông theo tốc độ đi qua nó của siêu âm hay theo sự ghi lại của các dao động và các đại lượng vật lý khác. Nó được tiến hành nhờ dụng cụ vật lý phức tạp.

Điểm ưu việt của phương pháp đánh giá mới

Các phương pháp này cho phép xác định cường độ không những chỉ của các lớp bề mặt mà của cả các lớp ở sâu bên trong của bê tông. Phát hiện khuyết tật ở sâu trong các cấu kiện, xuất hiện trong quá trình sản xuất, trong khai thác hay trong quá trình thí nghiệm.
Các dụng cụ được dùng trong thí nghiệm có vận hành nhanh và có thể dễ dàng liên kết chúng với các tính điện tử thành một tổ hợp thí nghiệm thống nhất.

Nguyên lý hoạt động của các phương pháp kiểm tra chất lượng bê tông tươi mới nhất?

Nguyên tắc: Dựng các quan hệ chuẩn.

Trong các phương pháp không phá hoại việc kiểm tra cường độ bê tông được tiến hành bằng cách gián tiếp theo xác định mức độ chống cự lại tác động cơ học lên bề mặt của cấu kiện và kết cấu bê tông. Theo độ cứng và tốc độ đi qua của âm. Trị số của các dao động được gây nên khi va đập và các đặc tính khác.

Có thể có được chúng mà không cần phá hoại kết cấu hay các mẫu thí nghiệm

Để xác định cường độ của bê tông trong các trường hợp này người ta dùng các hệ chuẩn. Chúng liên kết cường độ bê tông với các chỉ tiêu có được trong phương pháp thí nghiệm này. Các quan hệ này được phát hiện bằng các thí nghiệm sơ bộ theo phương pháp đã lựa chọn và theo quy phạm và thông thường để sử dụng thuận tiện chúng được mô tả dưới các đồ thị.
Để có được các quan hệ tin cậy và xác định độ chính xác của thí nghiệm cần phải tiến hành không dưới 50 thí nghiệm sơ bộ.

0982784649